La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ENERCLUA SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 1. Quién es el responsable del tratamiento de sus datos.
 2. Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 3. Quina és la legitimació per al seu tractament.
 4. Durant quant de temps els conservem.
 5. A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 6. Quins són els seus drets i com exercir-los.

1. RESPONSABLE: ENERCLUA SL amb NIF nº B25741604 i domicili al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Edifici CeDiCo (25003 Lleida ) i Inscrita al Registre Mercantil de Lleida al Tom 1304, Fulla L-26078 Inscripció 1ª

2. 3. 4. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte

Finalitat: Facilitar un mitjà per a que pugui posar-se em contacte amb nosaltres i contestar a sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclús per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al solicitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i al marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud mitjançant el nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en el cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En el cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de sel·lecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al solicitar-nos informació a través de la direcció de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, en el seu cas, la edat mínima que estableixi la normativa de protecció de dades aplicable i/o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-lo d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, pel que, si no ens els facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

5. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades son confidencials i no es cediran a tercers Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, llevat que hi hagi obligació legal.

6. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l’apartat 1.), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’ Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat ha estat modificada en data 27/06/2018 i pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura , cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.